Company logo
constructor

O našej firme


História firmy ŠADA-SK s.r.o. siaha do roku 1997. Pôsobí hlavne v podtatranskom regióne, ale aj v jeho širšom okolí. So svojim spoľahlivým, odborným, pracovným tímom používajúcim najnovšie technológie sa zaraďuje medzi moderné firmy. Pôsobí a realizuje stavby prevažne na bytovom fonde a objektoch občianskej vybavenosti.

V posledných rokoch firma prešla dynamickým rozvojom a disponuje ideálnym technickým vozovým vybavením pre práce vo výškach. Má skúsených remeselníkov pre jednotlivé pracovné oblasti. Pracovníci sú odborne a zdravotne spôsobilí pre výkon uvedených prác (aj na prácu vo výške), dodržiavajú aktuálne platné právne predpisy, BOZP, hygienické a protipožiarne predpisy, technické normy, EN STN. V záujme zvyšovania kvality nami ponúkaných služieb, sme podstúpili certifikačný audit systému manažérstva plynulosti podnikania podľa normy EN ISO 22301:2012 v predmete činnosti stavebné práce.

Naše služby


Zatepľovanie objektov

Izoláciou obvodových konštrukcií dokážeme tepelné straty znížiť a ušetriť tak časť nákladov na vykurovanie. Úspory energií sa najvýraznejšie prejavia na budovách s horšími tepelno-technickými vlastnosťami.

Renovácie a opravy fasád

Aj fasáda, o ktorú sa pravidelne staráte, bude časom potrebovať obnovu. Nezáleží na tom, či ide o fasádu zateplenú alebo len omietnutú, nezáleží na tom, v akom prostredí sa nachádza. Možností, ako obnoviť fasádu, je viacero.

Čistenie fasád

Chystáte sa svoju nehnuteľnosť predať ? Chcete aby Vaša nehnutelnosť na bookingu žiarila ? Alebo Vám záleží na Vašom zdraví a nehodláte naďalej zdieľať Vaše obydlie s mikroorganizmami ? Na to všetko mám pre Vás riešenie.

Natieračské práce

Naši ľudia sú špecialisti na tehnológiu nanášania farby airless. Tá umožňuje rýchle a rovnomerné nanášanie kvalitnej fasádnej farby v krátkom čase aj na veľké ucelené plochy. Vysoká efektivita šetrí Vašu peňaženku.

Montáž a dodávka strešných krytín

Každá, aj tá najkvalitnejšia strešná krytina, má svoju dobu životnosti. Zatekanie, poškodená krytina, i únik tepla sú znakom, že s vašou strechou treba niečo urobiť. Čím skôr, tým menšie škody a náklady v budúcnosti.

Tepelné izolácie striech

Správne izolovaná strecha zabezpečuje počas celého roka príjemnú klímu vo Vašom obydlí. Kvalitná izolácia strechy si vyžaduje vhodný izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej izolácie a v neposlednom rade správnu realizáciu.

IBV výstavba

Realizujeme stavby v oblasti bytového staviteľstva, vrátane technológií pre verejných i súkromných investorov. Našimi prioritami sú vysoká miera flexibility a vysoká miera kvality nami dodávaných stavieb.

Prenájom vysokozdvižných plošín do výšky 40m

Prenajímame plošiny do výšky 40 metrov. Trinásť poschodové paneláky nie su pre nás žiaden problém.

Napíšte nám