Company logo

Špinavá fasáda ?

Všetci si všímame, že fasády bytových aj rodinných domov začínajú pomaly zelenať. Neskôr sa k zelenej pridá aj čierna. Znečistenie na fasádach je spôsobené mikroorganizmami ako sú plesne a riasy. Živia sa organickými látkami v našom prípade akrylátovou resp. silikónovou živicou (spojivové zložka prefarbené omietky).

Najnáchylnejšie sú práve severné steny, ktoré sú napadnuté najskôr. Je to dôsledok nedostatočného prehratia a vysušenia povrchu fasády. Mikroorganizmy svojím pôsobením degradujú povrch fasády a prenikajú do jej vnútra. Ich prítomnosť nevplýva zle len na Vaše zdravie ale aj na cenu Vašej nehnuteľnosti.

Aké problémy prináša so sebou špinavá fasáda?

Fasádu je potrebné raz začas umyť, ako auto …

Umývanie budov je náročnejšie ako umývanie auta. Použitie správneho tlaku vody je rovnako potrebné ako použitie správnych čistiacich prostriedkov. Okrem špiny, odstraňuje vysoký tlak vody aj oslabené plochy povrchu a vytvára mikroskopické trhliny. To zanechá budovu zraniteľnú na ďalšie poškodenie. Správne vyčistenie budov bez poškodenia, vyžaduje špeciálne čistiace procesy a vyškolený personál, ktorý vie aký tlak môže použiť. Rôzne oblasti vašej budovy budú vyžadovať odlišné zaobchádzanie v závislosti od kontaminácie a stavu podkladu.

Hĺbkové čistenie

Čistenie fasády teplou vodou a tlakom dokáže odstrániť z fasády plesne len povrchovo. Následný náter si potom môžete predstaviť ako náter hrdzavého železa. Je potrebné si uvedomiť, že plesne a riasy vyrastajú z vnútra omietky Ak sa fasáda umyje teplou vodou, nedôjde k odstráneniu zárodkov plesní vo vnútri omietky. Preto sa na fasádu následne musí aplikovať biocidná látka. Bez tejto aplikácie veľmi skoro (cca 1 rok) dôjde k znovu tvorbe plesní na fasáde. Naopak náš systém odstránenia plesní zlikviduje plesne v hĺbke omietky, preto dôjde k ich tvorbe po cca 5 rokoch (ak nebudeme aplikovať fasádnu farbu obohatenú o biocídnu prísadu). Hĺbkové čistenie nie je žiaden výmysel. Dokazuje to aj jav, kedy fasáda po približne 6 mesiacov po umytí vykazuje lepší vzhľad než ihneď po umytí. Je to spôsobené postupným odumieraním plesní a rias v hĺbke omietky.

Naša metóda je navyše veľmi šetrná k starším fasádam, lebo pri umývaní nepotrebujeme vysoký tlak. Len oplachujeme zvyšky odumretých plesní a rias. A ako bude vyzerať celá fasáda vyčistená teplou vodou a tlakom ? Väčšinou je možné na fasáde pozorovať šmuhy ktoré vznikajú kopírovaním vodného lúča, rýchlosťou pohybu ruky a nadväzovanie vyčistených pásov na seba. Naopak naša metóda je veľmi rovnomerná aj na veľkých plochách, pretože to riešime nástrekom chémie, ktorá vďaka špeciálnym zmáčadlám upravujúcich povrchové napätie vody smerom nadol zaručí takmer ideálne zmočenie zaplesneného podkladu. Výsledky našej metódy sú v podstate najdôležitejšie najmä z hygienického hľadiska.

Postup pri renovácii:

"Zdokonalovaniu procesu čistenia fasád sa venujme už 7 rokov a nehodláme s tým prestať."